Jogszabályok

Az alábbi táblázat összefoglalja a honlapon hivatkozott jogszabályokat:

Jelenleg hatályos jogszabály A tárgyban korábban hatályos jogszabály
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról -
2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról -
2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtható támogatások átláthatóságáról -
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról -
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról -
1/2001. (I. 5.) GM rendelet
a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról
-
1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet
az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről
-
15/2004. (II. 16.) GKM-IHM-OM-PM-TNM együttes rendelet
a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről
-
19/2004. (II. 27.) GKM rendelet
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól
-
4/2004. (IV. 23.) TNM rendelet
a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Kutatás-fejlesztés, innováció fejezeti kezelésű előirányzata felhasználásával kapcsolatos szabályokról
-
14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet
a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól
-
360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról
-
54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról
-
55/2005. (III. 26.) Korm. rendelet
a jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon felhasznált európai uniós forrásokból származó és a kapcsolódó állami támogatások behajtásának eljárási rendjéről
-
67/2008 (III.29.) Korm. rendelet
a 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról
-
146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról
133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről
27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok felállításával összefüggő módosításáról
21/1999. (IV. 28.) GM rendelet
az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet
a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet
a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól
4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet
az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet
az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
-
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
az államháztartás működési rendjéről
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről
29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet
a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról
8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet
a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról
31/2012. (VI. 8.) NFM rendelet
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeiről
22/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeiről
5/2013. (II. 20.) NGM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól
28/2008. (XII. 31.) NFGM rendelet
a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes előirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködő szervezetekről
33/2011. (VIII. 31.) NGM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól
11/2012. (VI. 5.) NGM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól
8/2013. (II. 28.) NFM rendelet
a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól
14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet
a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól
15/2013 (IV.16.) NFM rendelet
a Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat felhaszná lásának részletes szabályairól
43/2012. (VII. 19.) NFM rendelet
a gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 2012. évi felhasználásának részletes szabályairól
4/2014 (II.6.) NGM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhaszn álásának szabályairól
-
96/2014. (III.25.) Korm. rendelet
a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről
-
Megosztás a Facebook-on Megosztás a Twitter-en Google+ megosztás

Széchenyi 2020Befektetés a jövőbe