Módosult a Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseit támogató felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása” című (GINOP-7.1.1-15 kódszámú) felhívás.
Pontosításra került a 3.1 pontban a különösen nem támogatható tevékenységek listája.
A 3.2 pont kiegészült a horizontális célok megvalósítása érdekében, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolhatóságának tényével, illetve az általános elvárások is kiegészítésre kerültek.
A 3.3. pontban a projekt megkezdésére, illetve a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartamra vonatkozó feltételek pontosításra kerültek.
Változtak a 3.4.2. pontban a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek.
A 6. pontban a támogatási kérelem elkészítésekor csatolandó mellékletek listája kiegészült (költségvetés, tervezési programrajz, TDM nyilatkozat, magánvállalkozásokkal kötendő szándéknyilatkozatok, önéletrajzok), különös tekintettel a beszerzések alátámasztására szolgáló dokumentumokra. A projektfejlesztési időszak lezárását követő projektdokumentáció ismételt benyújtására vonatkozó feltételekről szóló résszel is kibővült ez a pont.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályainak módosulásai miatti változások átvezetésre kerültek (vizsgálati kötelezettség a közbeszerzési eljárások ellenőrzésének eredményére, kiválasztási eljárásrend, támogatási előleg, likviditási terv benyújtásának kötelezettsége, saját teljesítés, e-beszerzés).
Kiegészült a látogatószám mérés módszertanát bemutató monitoring tájékoztató is.

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu

Megosztás a Facebook-on Megosztás a Twitter-en Google+ megosztás

Széchenyi 2020Befektetés a jövőbe