Módosult a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram termékdokumentációja

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis és középvállalkozások versenyképességének növelése” című (GINOP-8.3.1-16 kódszámú) Hitelprogram termékdokumentációjában az alábbi módosítások történtek:
A hitelprogram keretösszege a hatályos Éves Fejlesztési Keret alapján 70 milliárd forintról 77 milliárd forintra emelkedett,
a Hitelprogram vonatkozásában nem nyújtható Kölcsön fejezet c) pontja kiegészítésre került az alábbiak szerint:
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény a Hpt. 3. § alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására, kivéve a jelen Termékleírás keretében igényelt kölcsön előfinanszírozására szolgáló pénzügyi szolgáltatásokat;
„a Hitelprogram keretében kizárt az a Hiteligénylő és/vagy nem köthető Kölcsönszerződés és nem folyósítható Kölcsön olyan Mikro-, Kis- és Középvállalkozásnak” fejezetből törlésre került az alábbi mondat:
„amely mint költségvetési szerv, gazdasági társaság és az ezen gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság (végső) kedvezményezett a 2007-2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben (illetve a végső kedvezményezettel kötött szerződésben vagy a kezességvállalói nyilatkozatban) rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le, amíg e késedelem fennáll,”
a fedezettség elvárt mértéke %-os formában meghatározásra került,
a Biztosítékok köre a) és b) pontjába nem tartozó hitelcél esetén a fedezettség mértéke a tőkekitettség 100%-áról 50%-ra csökkent.
Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a hitelkérelmek elbírálásakor a már korábban benyújtott, de a rendelkezésre álló keretösszeg kimerülése miatt tartaléklistára került igények kerülnek először elbírálásra. Tekintettel arra, hogy a felhívás esetében a beérkezett pályázatok forrásigénye meghaladta a rendelkezésre álló keretet, ezért a hitelkérelmek befogadását továbbra is szüneteltetjük.

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu

Megosztás a Facebook-on Megosztás a Twitter-en Google+ megosztás

Széchenyi 2020Befektetés a jövőbe