Módosult a Digitális szakadék csökkentése című felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Digitális szakadék csökkentése” című (GINOP-6.1.2-15 kódszámú) felhívás.
A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:
3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások a) pontjában kiegészítésre került, hogy mind a konzorciumvezetőnél, mind a konzorciumi tagoknál munkaviszony keretében is lehetőség van a projektmenedzser alkalmazására.
A korábban a 3.7.1. Indikátorok pontban szereplő vállalás áthelyezésre került a 3.4.1.1. pontba.
3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások c. fejezet kiegészítésre került a következővel:
„Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének dátumára kell tervezni.”
3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam című fejezetben a támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2021. január 31-re módosul.
A 3.7.1. Indikátorok pontban átalakításra került az indikátorokra vonatkozó táblázat.
5.4. Előleg igénylése című fejezet kiegészült az alábbiakkal:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.
A likviditási terv sablonja a https://www.palyazat.gov.hu/doc/4380/ oldalon található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza”
5.5. Elszámolható költségek köre című fejezet a) pontjában a projekt előkészítés költségeinek elszámolhatóságának maximuma 5%-ról 4,7%-ra módosult.
5.5. Elszámolható költségek köre című fejezet c) pontjában a projektmenedzsment költségeinek elszámolhatóságának maximuma 2,5%-ról 2,8%-ra emelkedett.
5.5. Elszámolható költségek köre című fejezet d) pontjában a szakmai megvalósítás költségei elszámolhatóságának maximuma 8%-ról 11%-ra emelkedett.
5.5.1. Az elszámolhatóság további feltételei c. fejezet r) pontja („Kötelező általános tartalék tervezése legalább a teljes elszámolható összköltség 5% erejéig, amely a Támogató előzetes jóváhagyásával használható fel”) törlésre került.
Az 5.5. és 5.5.1. fejezeteket érintő módosítások átvezetésre kerültek az 5.6. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások című fejezetben is.
Az 5.5. és 5.5.1. pontjában pontosításra került, hogy csak az alacsony (ISCED-1 és ISCED-2) végzettségűek együttműködését ösztönző eszközök számolhatóak el.
Az 5.5.2. Egyszerűsített elszámolás alkalmazása című fejezetben a százalékos átalány mértékére vonatkozó rendelkezés az alábbira változott: „A százalékos átalány mértéke: 15%, figyelemmel az 5.6. pontban szereplő költségkorlátokra.”
Az 5.5 fejezetbe beépítésre kerültek az összeférhetetlenségi szabályok a közbeszerzések vonatkozásában, illetve az e-beszerzésekre vonatkozó tájékoztató.

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu

Megosztás a Facebook-on Megosztás a Twitter-en Google+ megosztás

Széchenyi 2020Befektetés a jövőbe