Módosult a stratégiai K+F műhelyek kiválóságát támogató felhívás

Módosult a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megjelent „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága" című (GINOP-2.3.2-15 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítás alapján a felhívás első értékelési szakaszában a 2016. március 7-ig benyújtott támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra, továbbá pontosításra került a Felhívás 8.1 számú „Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok” melléklete.

 

Módosult az Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztését támogató felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése” című (GINOP-3.4.1-15 kódszámú) felhívásban hivatkozott GINOP-8.2.1-3.4.1-15 felhívás pénzügyi eszköz keretösszege a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.18.) Korm. határozat alapján 45,6 milliárd forintra módosult.

Megjelent a GINOP 7.1.2 -15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése felhívás kitöltő programja

Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent GINOP 7.1.2 -15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése felhíváshoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltő programja.

 

Kapcsolódó pályázatok

Megjelent a GINOP-1.3.2-15 Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása felhívás kitöltő programja

Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent GINOP-1.3.2-15 Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása című felhíváshoz kapcsolódó támogatási kérelem kitöltő programja.

 

Kapcsolódó pályázatok

Kiegészült az aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztését támogató felhívás dokumentációja

Kiegészült az „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” című (GINOP 7.1.2-15 kódszámú) felhívás dokumentációja.

A kiegészítés az önállóan támogatási kérelmet benyújtható szervezetek listáját, illetve elérhetőségét tartalmazza, és a Segédletek mappában található, „Kapcsolattartok_GYIK” fájlnéven.

Kapcsolódó pályázatok

 

Megjelent a Gyakornoki program-támogató szolgáltatások című felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Gyakornoki program-támogató szolgáltatások” című (GINOP-5.2.5-16 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,2 milliárd forint.

Jelen felhívás keretében a felhívás 4.1. pontjában megnevezett szakképzési centrumok konzorciumi formában jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 1-től 2016. március 31-ig folyamatosan lehetséges.

Kapcsolódó pályázatok

 

Megjelent a Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című (GINOP-5.2.4-16 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forint.

Módosult az intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztését támogató kiemelt felhívás

Módosult az „Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése” című (GINOP-3.4.2-VEKOP-15 kódszámú) felhívás elszámolható költségeinek köre belső átcsoportosításából eredően. Ennek eredményeképpen kiegészítésre került az 5.5.3 „Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége” című pont, illetve az 5.5.6 „Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek” című pont.

A fenti módosítások a kapcsolódó kitöltőprogramban átvezetésre kerülnek, amelyek egységes szerkezetben hamarosan elérhetővé válnak a honlapon.

 

Módosult a Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztését támogató pályázati kiírás felhívása

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása” című (GINOP-7.1.1–2015 kódszámú) Felhívás módosult. A felhívás módosításának oka a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet változása. A módosított jogszabály 5. melléklet 3.12.6. pontjának értelmében a felhívásban meghatározott százalékos korlátok a projektelőkészítés és a projektmegvalósítás során a tételek közti átcsoportosítással módosíthatók oly módon, hogy összességében így sem haladhatják meg az ezen költségtípusokra vonatkozó mértékek együttes összegét.

Széchenyi 2020Befektetés a jövőbe