Módosult a Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés című felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” című (GINOP-2.1.7-15 kódszámú) Felhívás.

A módosítások a Felhívás alábbi pontjait érintették:

1.       A Felhívás 1.2 pontjában a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 35 milliárd Ft-ra nőtt, illetve módosult a támogatott támogatási kérelmek várható száma.

2.       A Felhívás 2. pontjában módosult a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége.

Módosult A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése című felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” című (GINOP-5.3.4-16 kódszámú) felhívás az alábbi pontokban:

A felhívás első oldalán és 5.4. pontjában az igényelhető előleg mértéke 50 %-ra módosult

•        A felhívás 3.1.2.1. bb) pontja kiegészítésre került

•        A felhívás 3.1.2.2. da) pontja kiegészítésre került

•        A felhívás 3.4.1.1 bc) pontja kiegészítésre került és ezzel összhangban a Kötelező vállalások táblázat alatti Tájékoztatást kapott munkáltatók száma fogalommagyarázat kiegészítésre került

Módosul a Gyakornoki program - támogató szolgáltatások című felhívás

Módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyakornoki program - támogató szolgáltatások” című (GINOP-5.2.5-16 kódszámú) felhívás. A módosítások az alábbi pontokat érintik:

A bevezetőben és az 5.4 pontban módosításra került az előleg mértéke és feltételrendszere a 272/2014 Korm. rendelettel összhangban;

-        Felhívás 2. pontjában átvezetésre került az ügyfélszolgálat új elérhetősége;

Módosításra kerültek a Felhívásokhoz kapcsolódó általános dokumentumok

A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 2016. augusztus 20-án hatályba lépett rendelkezéseire hivatkozva módosultak az alábbi dokumentumok:

  • Általános Útmutató a Felhívásokhoz
  • Általános Szerződési Feltételek
  • Konzorciumi megállapodás minta

A módosított dokumentumok letölthetőek az „Általános útmutató a felhívásokhoz-Szerződés minták-ÁSZF-kifogás sablon” menüpontból.

Módosult a Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása című felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című (GINOP-5.2.2-14 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Részletek itt

Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Ügyfélszolgálata nyitva tartás változás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok személyes és telefonos ügyfélszolgálata 2016.08.26-án (Péntek) zárva tart.

 Megértésüket és türelmüket köszönjük!

 Üdvözlettel: GFP Ügyfélszolgálata

Megjelent az aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztését támogató felhívás módosítása

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” című (GINOP-7.1.2-15 kódszámú) felhívás módosítása.

A felhívásból kikerül a munkahelyteremtésre vonatkozó feltétel, és ennek megfelelően módosul a 3.2.1 Általános elvárások pont, valamint a 3.2.2. Kötelező vállalások pont.

A 3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam pontban a projekt fizikai befejezésére és a záró kifizetési igénylés határidejére vonatkozó dátumok pontosításra kerültek.

Módosult a Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztését támogató felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” című (GINOP-1.3.4-15 kódszámú) felhívás 5.8 és 6. fejezetei a mai nappal az alábbiak szerint módosultak:

Az 5.8. Nem elszámolható költségek köre c. fejezet kiegészítésre került: Nem elszámolható költség a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések költsége, amennyiben a felhívás 6.8. pontjának megfelelően nincs alátámasztva 3 db árajánlattal.

Módosult a Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztését támogató felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című (GINOP-7.1.3-15 kódszámú) felhívás 5.8 és 6. fejezetei a mai nappal az alábbiak szerint módosultak:

Az 5.8. Nem elszámolható költségek köre c. fejezet kiegészítésre került: Nem elszámolható költség a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések költsége, amennyiben a felhívás 6.6. pontjának megfelelően nincs alátámasztva 3 db árajánlattal.

Széchenyi 2020Befektetés a jövőbe